Der neue Vorstand der Fachgruppe Grundschullehramt seit dem Sommersemester 2016:

Name (Fachsemester / Fächerkombination):

Julia Stanglmayr (7. Semester / DiDaZ - M, E, Sp)

Kathrin Knab (7. Semester / DiDaZ - D, M, Mu)

Patricia Dietze (7. Semester / Geo - D, M, Sp)

Julia Stanglmayr, Kathrin Knab, Patricia Dietze (v.l.)
Julia Stanglmayr, Kathrin Knab, Patricia Dietze (v.l.)

Das Team

Fachschaftsmitglieder Sommersemester 2016